Stručni rad - Ostalo
PREVENCIJA NEKONTAKTNIH OZLJEDA PREDNJE UKRIŽENE SVEZE U SPORTAŠICA

Schnurrer-Luke Vrbanić, Tea; Ravlić-Gulan, Jagoda; Baričić, Mirjana (2007)