Dobro došli u digitalni repozitorij!

Digitalni repozitorij je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika i studenata. U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, pre-print radovi, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa.

Zadnje dodano

  • Authored book-Professional book-Other textbooks/manuals info:eu-repo/semantics/openAccess openAccess Slagalica nasljeđa : priručnik za opismenjavanje iz medicinske genetike Ahel, Ema; Antolović, Karmela; Augustinović, Augustin; Babić, Marita; Balenović, Ana; Baričević, Petra; Beaković, Vanessa; Blažina, Vedran; Bošnjak, Ana; Božičević, Patricia; Božić, Katarina; Bratović, Nikolina; Brusar, Lidija; Crnčić, Marta; Crnojević, Ivana; Čargonja, Paola; Čavlina, Danijel; Čolović, Nikola; Ćatipović, Kristina; Ćefo, Aldo; Ćurić, Ena; Dejhalla, Ema; Delač, Ljerka; Došen, Ana; Boka Drmić, Ana; Erdeljac, Danijela; Erstić, Ivan; Fabijanić, Lovro; Ferenčić, Valentina; Gašparini, Dora; Gregurek, Rudolf; Grozaj-Hranić, Romina; Gržančić, Sandro; Gusić, Matko; Haralović, Vanda; Ilovača, Doris; Jaki, Rahaela-Marija; Jakšić, Luciana; Jakopić, Maja; Jurica, Ivanka; Jurić, Toni; Kadum, Fabio; Kedmenec, Iva; Kihas, Domagoj; Klapan, Mia; Kolovrat, Doris; Komadina, Dino; Kos, Andrea; Kovač, Rafael; Kovačević, Mia; Kovačić, Mislav; Krčelić, Lucija; Krmpotić, Mislav; Krolo, Nikola; Kuzmanović, Lara; Legen, Lora; Lekić, Matea; Lenčić, Dominik; Lukić, Anđela; Madžar, Petra; Marčac, Tina; Marinelli, Frano; Materljan, Jelena; Medur, Kristian; Mičetić, Domagoj; Mićović, Ivona; Mikuličić, Ivan; Milotić, Mario; Miljas, Luciana; Murković, Martina; Musić, Dolores; Mor, Josipa; Načinović, Tea; Nemčić, Emilo; Novaković, Josipa; Odeh, Sahar; Orak, Jelena; Pajić, Ela; Pavlović, Veronika; Pegan, Amedeja; Perčinič, Antonio; Perić, Petar; Ploh, Maja; Polić, Dora; Posavec, Lana; Pospiš, Klara; Predović, Ivona; Pušeljić, Jelena; Rešetar, Katarina; Rumora, Marina; Sikirica, Marko; Simičić, Nikola; Sladić, Iva; Smeh, Petra; Smrkulj, Dorotea; Sučić, Petra; Škrtić, Matteo; Škvorc, Marko; Šojat, Ivona; Šrajbek, Marta; Štefanac, Davor; Šukunda, Ena; Šverko, Ana; Šverko, Roberta; Tatalović, Tanja; Ukalović, Anastazija; Vidović, Toni; Vukalović, Benjamin; Vuković, Marijana; Vusić, Iva; Šimunić, Matea; Švenjak, Monika; Vujuć, Ivana; Pereza, Nina; Ostojić, Saša (2020)
  • Professional paper - Review paper info:eu-repo/semantics/openAccess openAccess Utjecaj primjene različitih tehnika anestezije na imunosni odgovor organizma: pregled literature Župčić, Miroslav; Graf Župčić, Sandra; Šimurina, Tatjana; Đuzel, Viktor; Grubješić, Igor; Tonković, Dinko; Šakić, Livija; Šutić, Ivana; Ivančan, Višnja; Barišin, Stjepan (2020)
  • Professional paper - Review paper info:eu-repo/semantics/openAccess openAccess Sindrom transuretralne resekcije predstojne žlijezde: kostur iz ormara i dalje vreba! Šimurina, Tatjana; Župčić, Miroslav; Graf Župčić, Sandra; Grubješić, Igor; Šakić, Livija; Sorić, Tomislav (2020)
  • Scientific paper - Original scientific paper info:eu-repo/semantics/openAccess openAccess Regionalne anesteziološke tehnike liječenja karcinomske boli Šakić, Livija; Župčić, Miroslav; Šklebar, Ivan; Šimurina, Tatjana; Šakić Zdravčević, Kata (2020)
  • Scientific paper - Original scientific paper info:eu-repo/semantics/openAccess openAccess Hemodinamski monitoring: od invazivnog nadzora do personaliziranog pristupa Barišin, Stjepan; Ostović, Helena; Gospić, Ivan; Đuzel, Viktor; Barišin, Ana; Grubješić, Igor; Župčić, Miroslav (2020)
  • Professional paper - Professional paper info:eu-repo/semantics/openAccess openAccess Preporuke za primjenu neuroaksijalne anestezije i perifernih živčanih blokova tijekom pandemije koronavirusne bolesti 2019. (COVID-19) Šakić-Zdravčević, Katarina; Šimurina, Tatjana; Župčić, Miroslav; Šakić, Livija; Graf Župčić, Sandra; Đuzel, Viktor (2020)
  • Professional paper - Professional paper info:eu-repo/semantics/openAccess openAccess Hiperbarična oksigenacija u Kliničkom bolničkom centru Rijeka Marinović, Marin; Fumić, Nera; Reinić, Boris; Barković, Igor; Marcucci, Emanuela; Brusić, Josip; Bakota, Bore (2016)
  • Other - Other info:eu-repo/semantics/openAccess openAccess Eutanazija u dječjoj dobi Duraković, Din (2014)
  • Scientific paper - Original scientific paper info:eu-repo/semantics/openAccess openAccess Nectin4 is a novel TIGIT ligand which combines checkpoint inhibition and tumor specificity Reches, Adi; Ophir, Yael; Stein, Natan; Kol, Inbal; Isaacson, Batya; Charpak Amikam, Yoav; Elnekave, Afek; Tsukerman, Pinchas; Kučan Brlić, Paola; Lenac, Tihana; Seliger, Barbara; Jonjić, Stipan; Mandelboim, Ofer (2020)
  • Scientific paper - Original scientific paper info:eu-repo/semantics/openAccess openAccess Mowat-Wilson syndrome: growth charts Ivanovski, Ivan; Djuric, Olivera; Broccoli, Serena; ...; ...; ...; Avela, Kristina; ...; ...; ...; ...; Cordelli, Duccio Maria; ...; ...; ...; ...; Giordano, Lucio; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; Prpić, Igor; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; Garavelli, Livia (2020)
Subscribe to Repozitorij Medicinskog fakulteta u Rijeci RSS