diplomski rad
DVOGODIŠNJA RETROSPEKTIVNA ANALIZA INCIDENCIJE NOZOKOMIJALNIH INFEKCIJA U BOLESNIKA S IZOLIRANOM TEŠKOM OZLJEDOM MOZGA HOSPITALIZIRANIH U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA RIJEKA

Lara Valenčić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu