master's thesis
DVOGODIŠNJA RETROSPEKTIVNA ANALIZA INCIDENCIJE NOZOKOMIJALNIH INFEKCIJA U BOLESNIKA S IZOLIRANOM TEŠKOM OZLJEDOM MOZGA HOSPITALIZIRANIH U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA RIJEKA

Lara Valenčić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Metadata
TitleDVOGODIŠNJA RETROSPEKTIVNA ANALIZA INCIDENCIJE NOZOKOMIJALNIH INFEKCIJA U BOLESNIKA S IZOLIRANOM TEŠKOM OZLJEDOM MOZGA HOSPITALIZIRANIH U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA RIJEKA
AuthorLara Valenčić
Mentor(s)Vlatka Sotošek Tokmadžić (thesis advisor)
Abstract
Svrha rada: analizirati broj bolesnika s izoliranom teškom ozljedom mozga, liječenih u Jedinici intenzivnog liječenja (JIL), Kliničkog bolničkog centra Rijeka u razdoblju od 1. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2014. godine, koji su za vrijeme liječenja u JIL-u oboljeli od infekcije, utvrditi učestalost i vrstu infekcija, utvrditi najčešće uzročnike kao i najčešće korištene antibiotike u liječenju bolesnika, analizirati podatke o trajanju infekcije, duljini i ishodu liječenja. Ispitanici i postupci: retrospektivna dvogodišnja analiza obuhvatila je ukupno 46 bolesnika s izoliranom teškom ozljedom mozga i nozokomijalnom infekcijom liječenih u Jedinici intenzivnog liječenja (JIL), Kliničkog bolničkog centra Rijeka u razdoblju od 1. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2013. godine te u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine. Rezultati: od ukupno 67 bolesnika s izoliranom teškom ozljedom mozga, 46 (68,65%) bolesnika razvilo je nozokomijalnu infekciju. Prosječna dob inficiranih bolesnika bila je 57,8 godina. Padovi su bili glavni uzrok ozljede mozga u 67,39% bolesnika. Prevladavale su infekcije respiratornog sustava. Najčešći uzročnici bili su Proteus mirabilis te Pseudomonas aeruginosa. Beta – laktamski i cefalosporinski antibiotici najčešće su korišteni u liječenju. Prosječno trajanje infekcije iznosilo je 5,77 dana. Prosječna duljina liječenja u JIL-u bila je 10,47 dana uz smrtni ishod u 34,78% bolesnika. Zaključak: godišnje oko 70% bolesnika s izoliranom teškom ozljedom mozga razvije nozokomijalnu infekciju. Statistički značajno obolijeva više muškaraca u odnosu na žene. Najveći broj inficiranih bolesnika ima teže poremećaje svijesti popraćene razvitkom prvenstveno respiratornih infekcija uz ishode liječenja koji za veći broj bolesnika završavaju preživljenjem.
Keywordsisolated severe traumatic brain injury nosocomial infections intensive care unit level of consciousness antibiotics.
Committee MembersAlan Šustić
Alen Protić
Goran Bajek
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Intensive Care
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeMedicine
Academic title abbreviationdr. med.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015
Parallel abstract (English)
Aims of research: to analyze the number of patients with isolated severe traumatic brain injury hospitalized in the Intensive Care Unit (ICU) of the Clinical Hospital Centre Rijeka from January 1st, 2013 to December 31st, 2014, who develop infection during their hospitalization; to analyze the incidence and type of infection; to analyze the most common pathogens and the most commonly used antibiotics in the therapy of this group of patients; to analyze the duration of infection and hospitalization so as the treatment outcomes. Examinees and actions: a two – year retrospective analysis included 46 patients with isolated severe traumatic brain injury and nosocomial infection hospitalized in the ICU of the Clinical Hospital Centre Rijeka in the period from January 1st, 2013 to December 31st, 2013 and in the period from January 1st, 2014 to December 31st, 2014. Results: from 67 patients with isolated severe traumatic brain injury, 46 (68,65%) of them developed nosocomial infection. The average age of infected patients was 57,8 years. Falls were the most common causes of brain injury in 67,39% of patients. On the first place were the infections of the respiratoy system. The most common pathogens were Proteus mirabilis and Pseudomonas aeruginosa. Beta – lactam and cephalosporin group of antibiotics where most commonly used in the treatment of infected patients. The average duration of the infection was 5,77 days. The average length of treatment in the ICU was 10,47 days with fatal outcome in 34,78% patients. Conclusion: Yearlly about 70% of all patients with isolated severe traumatic brain injury develop an nosocomial infection. It is statistically significant more infected men than women. The largest number of patients has severe disorders of levels of consciousness which are accompanied, in the first place, by respiratory infections and positive treatment outcomes for the most of the patients.
Parallel keywords (Croatian)izolirana teška ozljeda mozga nozokomijalne infekcije jedinica intenzivnog liječenja razina svijesti antibiotici
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:420298
CommitterBosa Licul