Stručni rad - Ostalo
Poremećaj čeljusnog zgloba u 12-godišnje bolesnice

Badel, Tomislav; Lajnert, Vlatka; Marotti, Miljenko; Krolo, Ivan; Kovačević Pavičić, Daniela (2008)