Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Razlika električnog potencijala i pH sline u pacijenata s erozivnim i neerozivnim oralnim lihen planusom

Muhvić Urek, Miranda; Glažar, Irena; Jurčević, Marko; Kuiš, Davor; Prpić, Jelena; Mišković, Ivana; Pezelj-Ribarić, Sonja (2014)