Stručni rad - Pregledni rad
Biljni lektini u prevenciji i liječenju raka

Giacometti, Jasminka (2015)