Stručni rad - Pregledni rad
Utjecaj starenja na skeletnu muskulaturu

Nikolić, Marina; Bajek, Snježana; Šoić Vranić, Tamara; Buneta, Orijana; Starčević-Klasan, Gordana; Bobinac, Dragica (2015)