Stručni rad - Stručni rad
Dijagnostika nasljednih koagulacijskih poremećaja u Kliničkom bolničkom centru Rijeka

Vukelić-Damijani, Nada; Katalinić, Nataša; Načinović-Duletić, Antica; Roganović, Jelena; Balen, Sanja (2016)