Professional paper - Professional paper
Diagnosis of inherited coagulation disorders in Clinical Hospital Centre Rijeka

Vukelić-Damijani, Nada; Katalinić, Nataša; Načinović-Duletić, Antica; Roganović, Jelena; Balen, Sanja (2016)