Stručni rad - Pregledni rad
Citologija vrata maternice (Papa-test) – terminologija i značaj u probiru za rak vrata maternice

Štemberger-Papić, Snježana; Vrdoljak-Mozetič, Danijela; Verša Ostojić, Damjana; Rubeša-Mihaljević, Roberta; Dinter, Morana (2016)