Stručni rad - Pregledni rad
Internistička patologija

Matušan Ilijaš, Koviljka; Lučin, Ksenija; Hadžisejdić, Ita; Đorđević, Gordana; Kovač, Dražen; Jonjić, Nives (2016)