Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Alergijska senzitizacija u ovisnosti o dobi i kliničkoj prezentaciji

Crnogaj, Tea; Đokić, Bojana; Đorđevski, Milana; Mačkić, Monika; Kvenić, Barbara; Banac, Srđan (2016)