Scientific paper - Original scientific paper
Allergic sensitization related to age and clinical presentation

Crnogaj, Tea; Đokić, Bojana; Đorđevski, Milana; Mačkić, Monika; Kvenić, Barbara; Banac, Srđan (2016)
Metadata
Language Croatian
Title (Croatian)Alergijska senzitizacija u ovisnosti o dobi i kliničkoj prezentaciji
Title (English)Allergic sensitization related to age and clinical presentation
AuthorCrnogaj, Tea
Đokić, Bojana
Đorđevski, Milana
Mačkić, Monika
Kvenić, Barbara
Banac, Srđan
Abstract (Croatian)
Cilj: Odrediti profil alergijske senzitizacije i okidače alergijskih simptoma prema dobi djeteta i tipu alergijske bolesti. Ispitanici i metode: Restrospektivno su analizirani rezultati kožnih ubodnih testova na inhalatorne i nutritivne alergene u lokalnoj populaciji ispitanika (n=1102; dob 0-18 god; 58% (n=640) dječaka i 42% (n=462) djevojčice) koji boluju od: astme s pridruženim alergijskim rinitisom ili rinokonjunktivitisom 29% (n=323), alergijskog rinitisa 24% (n=269), atopijskog ekcema 21% (n=226), alergijskog rinokonjunktivitisa 13% (n=148), astme 8% (n=85), te akutne alergijske urtikarije 5% (n=51). Podaci o neposredno zamijećenim okidačima alergijskih simptoma dobiveni su analizom anamnestičkih podataka. Rezultati: U ispitanika dojenačke dobi značajno dominira senzitizacija na nutritivne alergene (P<0,001). Senzitizacija na inhalatorne alergene ima značajniju učestalost tek nakon treće godine života. Od inhalatornih alergena najranije se pojavljuje senzitizacija na alergene grinja i na alergene dlakavih kućnih ljubimaca (P=0,003). Senzitizacija na peludi postaje važnija tek u školskoj dobi. U ispitanika s astmom i alergijskim rinitisom prevladava senzitizacija na inhalatorne alergene, dominantno na grinje (P=0,007), osim u alergijskom rinokonjunktivitisu gdje dominira senzitizacija na peludi trava. Ispitanici s ekcemom i akutnom urtikarijom većinom su senzitizirani na nutritivne alergene kao što su jaja, orašasti plodovi i kravlje mlijeko, ali značajno je prisutna i senzitizacija na grinje. Ispitanici i njihovi roditelji rijetko povezuju alergene kao neposredne okidače alergijskih simptoma. Ukoliko ih povezuju, najčešće kao okidače navode sezonu cvatnje, kontakt s dlakavim kućnim ljubimcima i konzumaciju jajeta. Zaključak: Dobiveni rezultati imaju praktičnu vrijednost u svakodnevnom radu s lokalnom populacijom bolesnika. Oni mogu pomoći u racionalnom odabiru aktualnih i relevantnih alergena za kožno alergijsko testiranje vodeći računa o dobi djeteta i njegovoj alergijskoj bolesti.
Abstract (English)
Aim: To determine sensitization profile and allergic triggers related to allergic disease and the age of the child. Subjects and methods: Results of skin prick tests were retrospectively analyzed to inhalational and nutritive allergens in the local population of subjects (n=1102; age 0-18 years; 58% (n=640) boys and 42% (n=462) girls) who suffer from asthma associated with allergic rhinitis or rhinoconjunctivitis 29% (n=323), allergic rhinitis 24% (n=269), atopic eczema 21% (n=226), allergic rhinoconjunctivitis 13% (n=148), allergic asthma 8% (n=85) and acute allergic urticaria 5% (n=51). Data considering diretcly notable triggers of allergic symptoms were obtained from medical history. Results: Sensitization to nutritive allergens dominates in infants (P=0.001). Sensitization to inhalant allergens has siginificant frequency in children after three years of age Sensitization to mite allergens and hairy pets appeared firstly (P=0.003). Sensitization to pollen becomes significant at school age. In subjects with asthma and allergic rhinitis dominate sensitization to inhalant allergens, mostly on mites (P=0.007), except in allergic rhinoconjunctivitis where sensitization to grass pollen is dominant. Subjects with eczema and acute urticaria are mostly sensitized to nutritive allergens such as eggs, nuts and cow's milk. However, sensitization to mites seems to be also important. Allergens are seldom observed as direct triggers of allergic symptoms. In case they are mostly associated with pollination, with hairy pets and with the consumption of eggs. Conclusion: The results are of practical importance for everyday evaluation of allergic sensitization in local population of patients. They can help in the rational selection of current and relevant allergens for skin prick testing taking care of the child's age and its allergic disease or symptoms.
Keywords (Croatian)alergen dijete kožni test
Keywords (English)allergen child skin test
Publication typescientific paper - original scientific paper
Publication statuspublished
Peer reviewpeer review
Journal titleMedicina Fluminensis : Medicina Fluminensis
Numbering2016, Vol. 52., No. 4., pp 540-549
ISSN0025-7729
Datepublication: 01.12.2016.
DOI identifier10.21860/medflum2016_4coa
Article URLhttp://hrcak.srce.hr/168451
Scientific fieldBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Pediatrics
InstitutionUniversity of Rijeka, Faculty of Medicine
(Department of Pediatrics)
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:011851