diplomski rad
Sinergističko - antagonistički utjecaj izomera vitamina E na kinetiku nestanka DPPH radikala u uljima ekstrahiranih iz koštica grožđa (Cabernet sauvignon i Cabernet franc)

Lidija Šimić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju