master's thesis
Sinergističko - antagonistički utjecaj izomera vitamina E na kinetiku nestanka DPPH radikala u uljima ekstrahiranih iz koštica grožđa (Cabernet sauvignon i Cabernet franc)

Lidija Šimić (2016)
University of Rijeka
Faculty of Medicine
Department of Chemistry and Biochemistry