diplomski rad
Poremećaji prehrane i njihov utjecaj na stomatognati sustav

Vanessa Zuber (2011)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za oralnu medicinu i parodontologiju