završni rad
UTJECAJ PREOPTEREĆENJA ŽELJEZOM NA KONCENTRACIJU METALA U JETRI ŠTAKORA U MODELU EKSPERIMENTALNOG AUTOIMUNOSNOG ENCEFALOMIJELITISA

Ana Kalac (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za kemiju i biokemiju