undergraduate thesis
UTJECAJ PREOPTEREĆENJA ŽELJEZOM NA KONCENTRACIJU METALA U JETRI ŠTAKORA U MODELU EKSPERIMENTALNOG AUTOIMUNOSNOG ENCEFALOMIJELITISA

Ana Kalac (2015)
University of Rijeka
Faculty of Medicine
Department of Chemistry and Biochemistry