diplomski rad
UTJECAJ OPĆIH ANESTETIKA PRIMJENJENIH U DJECE DOJENAČKE I RANE DJEČJE DOBI NA NEUROKOGNITIVNI RAZVOJ

Viktor Jonke (2017)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje