master's thesis
UTJECAJ OPĆIH ANESTETIKA PRIMJENJENIH U DJECE DOJENAČKE I RANE DJEČJE DOBI NA NEUROKOGNITIVNI RAZVOJ

Viktor Jonke (2017)
University of Rijeka
Faculty of Medicine
Department of Anaesthesiology,reanimatology and Intensive Care