diplomski rad
UTJECAJ PRIJEOPERACIJSKE ENTERALNE PREHRANE NA MOTILITET ŽUČNOG MJEHURA I PSIHOFIZIČKO STANJE BOLESNIKA PREDVIĐENIH ZA ELEKTIVNI OPERACIJSKI ZAHVAT NA MAKSILOFACIJALNOJ KIRURGIJI

Matija Pilaš (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu