master's thesis
UTJECAJ PRIJEOPERACIJSKE ENTERALNE PREHRANE NA MOTILITET ŽUČNOG MJEHURA I PSIHOFIZIČKO STANJE BOLESNIKA PREDVIĐENIH ZA ELEKTIVNI OPERACIJSKI ZAHVAT NA MAKSILOFACIJALNOJ KIRURGIJI

Matija Pilaš (2015)
University of Rijeka
Faculty of Medicine
Department of Anaesthesiology,reanimatology and Intensive Care