diplomski rad
LIJEĈENJE BOLI U OBITELJSKOJ MEDICINI

Karmen Žic (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za obiteljsku medicinu
Podaci o radu
NaslovLIJEĈENJE BOLI U OBITELJSKOJ MEDICINI
AutorKarmen Žic
Voditelj/MentorInes Diminić-Lisica (mentor)
Sažetak rada
U ordinaciji obiteljskog lijeĉnika uĉestalo susrećemo pacijente koji trpe neku vrstu boli, stoga je njeno lijeĉenje jedan od prioriteta u skrbi pacijenata. Bol je simptom koji ima zaštitnu ulogu jer nam ukazuje na moguće ili postojeće oštećenje tkiva, smatra se univerzalnim ljudskim iskustvom te je prozvana petim vitalnim znakom. U zbrinjavanju fenomena boli potreban je multidisciplinaran pristup bolesniku koji ukljuĉuje procjenu i kvantifikaciju boli, primjereno farmakološko i nefarmakološko lijeĉenje, psihološki pristup, oĉuvanje funkcionalne i radne sposobnosti. Zbog oteţane procjene intenziteta boli pristupamo svakom pojedincu individualno, izabiremo metodu koja je najpogodnija te lijekove biramo i titriramo s obzirom na zdravstveno stanje, prisutnost drugih komorbiditeta i interakciju s ostalim lijekovima u terapiji i minimaliziranjem eventualnih nuspojava propisanih analgetika. Najveći problem koji susrećemo je lijeĉenje kroniĉne boli kojoj obraćamo posebnu pozornost zbog narušavanja kvalitete ţivota pacijenata kao i društvenosocijalnih ĉimbenika njihove integracije u zajednici. Pri tome moramo staviti naglasak na edukaciju bolesnika i njegove uţe obitelji, što će nam omogućitit bolju suradljivost i uspješniji terapijski uĉinak.
Ključne riječibol obiteljska medicina analgezija
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineKatedra za obiteljsku medicinu
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
Obiteljska medicina
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjintegrirani preddiplomski i diplomski
Naziv studijskog programaMedicina
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica medicine
Kratica akademskog / stručnog nazivadr. med.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
At the practice of general practitions (GPs) patients who suffer pain are frequently encountered, hence the treatment of such pain is one of the priorities in the patient care. Pain is a symptom with a protective role, since it indicates a potential or existing tissue damage and is considered a universal human experience, often called the fifth vital sign. The management of the phenomenon of pain requires a multidisciplinary approach which involves patient assessment as well as quantification of pain, appropriate pharmacological and non-pharmacological therapy, psychological approach and preservation of the functional and working abilities. Due to the difficulties in the assessment of pain intensity, each individual is approached differently, the most appropriate method is chosen and medication is selected according to the health status. Furthermore, the presence of other comorbidities and interaction with other drugs in the treatment and minimization of possible side effects of prescribed painkillers is taken into consideration. The biggest problem faced is the treatment of chronic pain to which special attention is paid, due to the disruption to the quality of patients' life as well as socio-economic factors of their integration into the society. We must place emphasis on the education of patients and their immediate family, which enables better compliance and successful therapeutic effect.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)pain family medicine analgesia
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:584628
PohranioBosa Licul