diplomski rad
USPOREDBA VENSKOG I PROTETSKOG PRESATKA PRI FEMOROPOPLITEALNOM PREMOŠTENJU (PAD)

Tea Ratković (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za kirurgiju