Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Istraživanje važnosti lipida jetre šaraga (Diplodus sargus L.), kao izvora biomedicinskih komponenata, ovisno o godišnjem dobu

Batičić, Lara; Varljen, Neven; Žuvić Butorac, Marta; Kapović, Miljenko; Varljen, Jadranka (2009)