diplomski rad
REHABILITACIJA OZLJEDE SKOĈNOG ZGLOBA KOD KOŠARKAŠA U HRVATSKOJ

Igor Momčilović (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za rehabilitacijsku i sportsku medicinu