Stručni rad - Pregledni rad
RIJEČKI DOPRINOS HRVATSKOJ MEDICINSKOJ MISLI (uz 40. obljetnicu “Medicine")

Vukas, Duje (2004)