Professional paper - Review paper
CONTRIBUTION OF RIJEKA TO MEDICAL THOUGHT IN CROATIA (40 years of “Medicina")

Vukas, Duje (2004)
Metadata
Language Croatian
Title (Croatian)RIJEČKI DOPRINOS HRVATSKOJ MEDICINSKOJ MISLI (uz 40. obljetnicu “Medicine")
Title (English)CONTRIBUTION OF RIJEKA TO MEDICAL THOUGHT IN CROATIA (40 years of “Medicina")
AuthorVukas, Duje
Abstract (Croatian)
liječničkog zbora, u četiri desetljeća dugu hodu svojim je ostvarenjima i neprekidnim radom već odavna dokazala da je jedna od temeljnih poveznica riječke medicine od vremena kada započinje ostvarenje najvićih dosega riječke moderne medicine do današnjih obljetnič kih dana. Utemeljena je jedinstvenim znanstvenim naporima i entuzijazmom plejade vrhunskih medicinskih stručnjaka koji su početkom druge polovice prošlog stoljeća ostvarili bitne programe na polju kliničke medicine, javnoga zdravstva i osnivanja najvećih ustanova medicinske edukacije. Medicina je općemedicinski časopis, ali je uvijek nastojala pratiti recentnu tematiku i moderna medicinska saznanja medicinskih specijalnosti i posebnosti u ostvarenju medicinske struke i znanosti u regiji. Za medicinske je kadrove i medicinske ustanove postala dio njihovih napora i dio njih samih, poprimajući prepoznatljivo obilježje reprezentanta ove medicinske sredine. Ovaj je rad kratak osvrt i sjećanje na vrijeme osnivanja i početne godine Medicine te na prominente njezinih dosega, čiji nas uzorni rad ispunjava gordošću.
Abstract (English)
Due to its achievements and continuous work in the four decades of its existence, Medicina, professional and scientific journal of the Croatian Medical Association, Rijeka Branch, has proved to be one of the basic interconnections of Rijeka medicine, from the times when its highest achievements began to be reached until these anniversary days. It was founded with unique scientific efforts and the enthusiasm of a number of top class medical experts, who, in the beginning of the second half of the last century, realised important programmes in the field of clinical medicine, of public health care and in establishing highest institutions of medical education. Medicina is a journal of general medicine, but it has always endeavoured to follow the latest topics and achievements of medical specialities and specifics in the function of the medical profession and science of this region. Owing to their effort, it has become part of medical professionals and medical institutions themselves, assuming recognisable features representing this medical environment. This is a short review and recollection of the times when Medicina, this exemplary medical journal that fills us with pride, was founded and first published, together with its prominent achievements
Keywords (Croatian)medicinski časopisi Rijeka Hrvatska
Keywords (English)medical journals Rijeka Croatia
Publication typeprofessional paper - review paper
Publication statuspublished
Peer reviewpeer review
Journal titleMedicina
Numbering2004, Vol. 42(40), No. Suppl.1, pp 13-16
ISSN0025-7729
Datepublication: 2004.
Scientific fieldBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Basic Medical Sciences
History of Medicine and the Biomedical Sciences
InstitutionUniversity of Rijeka, Faculty of Medicine
(Department of Surgery)
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:419333