Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
UČINAK REHABILITACIJE NA FUNKCIONALNI STATUS I KVALITETU ŽIVOTA U BOLESNIKA S KOLJENSKOM ALOARTROPLASTIKOM

Legović, Anita (2003)