Scientific paper - Original scientific paper
UČINAK REHABILITACIJE NA FUNKCIONALNI STATUS I KVALITETU ŽIVOTA U BOLESNIKA S KOLJENSKOM ALOARTROPLASTIKOM

Legović, Anita (2003)
Metadata
Language Croatian
Title (Croatian)UČINAK REHABILITACIJE NA FUNKCIONALNI STATUS I KVALITETU ŽIVOTA U BOLESNIKA S KOLJENSKOM ALOARTROPLASTIKOM
AuthorLegović, Anita
Abstract (Croatian)
Cilj prospektivnog istraživanja bio je utvrditi ulogu i značenje rehabilitacije u poboljšanju funkcionalnog statusa i kvalitete žævota prema koljenskoj aloartroplastici. Ispitana su 102 bolesnika od kojih 38 s reumatoidnim artritisom (RA) i 64 s osteoartritisom (OA) u kojih je prvi put ugraðena totalna koljenska endoproteza. Plan istraživanja obuhvaćao je analize općih (dob, spol, uhranjenost) i specifičnih obilježja ispitanika (trajanje, tok i način liječenja osnovne bolesti, prisutnost komorbiditeta). Metode rada orijentirane na analizu bolnosti, funkcionalni status i kvalitetu života uključvale su: primjenu analogne vizualne skale (VAS) za ispitivanje bolnosti, bolest, specifiËne upitnike za ocjenu funkcionalnog statusa (HAQ-ov upitnik za RA, Leguesneov upitnik za koljenski zglob za OA), generički upitnik SF-36 za ocjenu kvalitete života u obje grupe bolesnika. Statistička obrada podataka na nivou pouzdanosti od 95% provedena je primjenom t-testa za zavisne uzorke i Hi (c2) kvadrat-testom. Bolesnici su ispitani prije operativnog zahvata, a zatim nekoliko puta tijekom dvanaest mjeseci po koljenskoj aloartroplastici (prije i poslije rehabilitacije, nakon 3, 6 i 12 mjeseci). Temeljem evaluiranih rezultata rehabilitacije provedena je usporedba izmeðu dviju grupa ispitanika. Rezultati: funkcionalni status bolesnika s RA-om poboljšao se značajno nakon rehabilitacije s prosječno 1,99 na 1,87; p<0,005. U bolesnika s OA-om, funkcionalni indeks pri prijemu na rehabilitaciju iznosio je prosječno 13 bodova, a pri otpustu prosjeËno 7,89 bodova, p<0,005. Kvaliteta æivota pobolj¹ana je u obje grupe ispitanika, u RA t = 22,86, p<0,05 i u OA t = 29,07; p<0,05 sa značajnije boljim rezultatima u bolesnika s osteoartritisom; t= 2,44, p <0,0017.
Keywords (Croatian)rehabilitacija funkcionalni status kvaliteta života reumatoidni artritis osteoartritis
Publication typescientific paper - original scientific paper
Publication statuspublished
Peer reviewpeer review
Journal titleMedicina
Numbering2003, Vol. 41, No. 3, pp 187-190
ISSN0025-7729
Datepublication: 2003.
Scientific fieldBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Physical Medicine and Rehabilitation
InstitutionUniversity of Rijeka, Faculty of Medicine
(Department of Rehabilitatiom Medicine)
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:088980