Stručni rad - Stručni rad
Anteverzija vrata femura : vrijednosti, razvoj, mjerenje, najčešći klinički problemi

Rubinić, Dušan; Gulan, Gordan; Mikačević, Marijan; Ravlić-Gulan, Jagoda; Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea (2003)