Stručni rad - Pregledni rad
KADA TRANSFUZIJA NIJE TERAPIJSKA OPCIJA... : KRATAK OSVRT NA TERAPIJU ANEMIJA I UPOTREBU ERITROPOETINA U JEHOVINIH SVJEDOKA

Sever-Prebilić, Mirjana; Prebilić, Damir (2003)