Stručni rad - Pregledni rad
Usporedba kirurškog i endovaskularnog liječenja aneurizmi poplitealnih arterija

Roth, Aron; Oljača, Ana; Kovačević, Miljenko (2017)