diplomski rad
UTJECAJ PREHRANE NA POJAVNOST KARCINOMA DEBELOG CRIJEVA

Tijana Petohleb (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za onkologiju i radioterapiju