Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Lingvistička analiza medicinskoga diskursa

Gjuran - Coha, Anamarija; Bosnar - Valković, Brigita (2013)