Scientific paper - Original scientific paper
Lingvistička analiza medicinskoga diskursa

Gjuran - Coha, Anamarija; Bosnar - Valković, Brigita (2013)
Metadata
Language Croatian
Title (Croatian)Lingvistička analiza medicinskoga diskursa
AuthorGjuran - Coha, Anamarija
Bosnar - Valković, Brigita
Abstract (Croatian)
Moderno doba donosi mnogo novoga ne samo na području tehnike i tehnologija, već i u raznim drugim područjima. Neminovno, i jezik je podložan promjenama i inovacijama na svim jezičnim razinama pod utjecajem drugih jezika. Globalizacija kao proces obuhvaća i znanost i tehnologiju te izravno utječe na načine komuniciranja i komunikacijska sredstva. Jezici struke nisu pošteđeni utjecaja drugih jezika, već su podložni promjenama i inovacijama na svim razinama. Cilj je ovoga rada istražiti neke od specifičnosti medicinskoga diskursa koji se odnosi na medicinsko nazivlje i izražavanje, odnosno umijeće uporabe medicinskih jezičnih podataka u usmenom i pismenom priopćavanju. Temelj medicinskog jezika čine klasični jezici, latinski i grčki, no posljednja se dva desetljeća bilježi nezaustavljivi priljev anglizama u medicinsko nazivlje. U nedostatku odgovarajućeg hrvatskog naziva oni se prihvaćaju i ulaze u široku uporabu ne samo u govoru već i u pisanom tekstu. Nadalje, neujednačenost u medicinskom nazivlju vodi k nerazumljivosti sadržaja, njegovoj krivoj interpretaciji i nesporazumu. Široka uporaba istoznačnica također dovodi do nejasnoća. Primjena raznih skraćenica kojima se ne zna ni podrijetlo, a koje se koriste dijelom radi uštede vremena, a dijelom da se stanoviti izrazi učine nerazumljivim za bolesnike još je jedna od značajki medicinskog jezika. Bilježe se promjene na semantičkoj razini – proširenja (face liting) i suženja značenja (bullying), ali i na sintaktičkoj razini čestom uporabom imenice u funkciji pridjeva (prostata antigen).
Keywords (Croatian)jezična analiza medicinski diskurs medicinsko nazivlje funkcionalni stilovi
Publication typescientific paper - original scientific paper
Publication statuspublished
Peer reviewpeer review
Journal titleJAHR
Numbering2013, Vol. 4, No. 7, pp 107-128
ISSN1847-6376
e-ISSN1848-7874
Datepublication: 01.05.2013.
Article URLhttp://hrcak.srce.hr/110261
Scientific fieldINTERDISCIPLINARY AREAS OF KNOWLEDGE
Integrative Bioethics (Natural, Technical, Biomedical and Healthcare, Social and Humanistic Sciences)
InstitutionUniversity of Rijeka, Faculty of Medicine
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:892079