Ostalo - Prikaz, pregled, osvrt
Pola stoljeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Sepčić, Juraj (2005)