Ostalo - Prikaz, pregled, osvrt
PROF. DR. STJEPAN URBAN – OSNIVAČ ZAVODA ZA BIOLOGIJU MEDICINSKOG FAKULTETA U RIJECI

Kapović, Miljenko (2007)