Stručni rad - Pregledni rad
Robotika u neurorehabilitaciji: jučer, danas, sutra

SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, Tea (2016)