Stručni rad - Pregledni rad
Robotika u neurorehabilitaciji: jučer, danas, sutra

Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea (2016)