Stručni rad - Pregledni rad
Počeci i razvoj talasoterapije i zdravstvenog turizma u Crikvenici

Uremović, Vladimir; Vukelić, Ivan; Gobić, Jasna (2006)