Znanstveni rad - Pregledni rad
Zašto je važno zdravlje bioloških membrana

Buretić-Tomljanović, Alena (2014)