Stručni rad - Pregledni rad
Minimalno invazivna osteosinteza pločom (MIPO) – današnja saznanja i klinička primjena

Cicvarić, Tedi; Grgurev, Mirko; Štiglić, Damir; Gržalja, Nikola; Marinović, Marin; Bakota, Bore (2013)