Stručni rad - Pregledni rad
Povezanost temporomandibularnih poremećaja s promjenama u ekspresiji ionskih kanala

Simonić-Kocijan, Sunčana; Tariba, Petra; Badel, Tomislav; Kovačević Pavičić, Daniela; Uhač, Ivone (2013)