Stručni rad - Pregledni rad
Klinička slika, dijagnostika i smjernice u liječenju bolesnika sa stenozom karotidne arterije

Strenja-Linić, Ines; Kovačević, Miljenko; Kovačić, Slavica; Čaljkušić-Mance, Tea; Miljanović, Ivo; Hasandić, Damir; Grubešić, Aron (2013)