Stručni rad - Pregledni rad
Minimalno invazivne procedure u dijagnostici križobolje i lumboishijalgije

Houra, Karlo; Perović, Darko; Radić, Andrej; Bartolek Hamp, Dubravka; Vukas, Duje; Ledić, Darko (2012)