Stručni rad - Pregledni rad
Dijagnostika i terapija kod impakcije gornjeg očnjaka

Katalinić, Andrej; Mady Maričić, Barbara; Špalj, Stjepan; Ivančić Jokić, Nataša; Bakarčić, Danko; Hrvatin, Sandra (2012)