master's thesis
Zvonimir Maretić

Toni Buterin (2016)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini
Metadata
TitleZvonimir Maretić : život i djelo pionira proučavanja laptodektizma
AuthorToni Buterin
Mentor(s)Amir Muzur (thesis advisor)
Abstract
Ovaj rad predstavlja lik i djelo internista i infektologa Zvonimira Maretića u svim područjima njegova predanog rada. Od klasičnog gimnazijalca preko medicinskog fakulteta do liječnika specijalista širokih svjetonazora i ideologija, uspeo se na najviše grane i sam vrh hrvatske i svjetske medicine čime je zaslužio najveće epitete medicinske i zdravstvene struke, istražujući izvan okvira svih mogućnosti te pretvaravši hobije u seriozan posao s tendencijom liječenja i brige za zdravlje čovjeka i njegove okoline, otkrivanje novih lijekova i općeniti napredak. Putovao je mnogo. Više poslom nego privatno, prenosio je svoje bogato iskustvo i znanje u mnogim dijelovima svijeta. U hrvatskom školstvu zapaženu ulogu ima kao profesor medicinskog fakulteta u Zagrebu i Rijeci. U mnogočemu je volio biti prvi. Otkrivati i stvarati. Proučavati, evidentirati i dokumentirati. Jednostavno svojom stručnošću i znanstvenim radom pisati povijest. Premda načelno cijenjeno, djelo Zvonimira Maretića, pionira infektologije i turističke medicine u Hrvatskoj, nedovoljno je proučeno i poznato. Ovaj rad, temeljeći se na analizi objavljene oskudne literature, ali prvenstveno na dosad neiskorištenoj obiteljskoj arhivi i razgovorima s članovima obitelji, nastoji ispraviti neopravdanu zanemarenost znanstvenika koji je prvi u Europi pripremio serum protiv ugriza crne udovice te time, kao i pripravom seruma protiv uboda morskog pauka i drugim svojim radovima, stekao svjetski ugled i priznanja. Ponekad se čini kako se ljudi doslovno zatvaraju unutar okvira svojih mogućnosti, znanja pa tako i struke, no Zvonimir Maretić bio je avanturist željan penjanja iznad svih granica znanosti.
KeywordsZvonimir Maretić Medical tourism latrodectism black widow
Committee MembersVanja Vasiljev Marchesi (committee chairperson)
Iva Rinčić (committee member)
Amir Muzur (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za društvene i humanističke znanosti u medicini
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Basic Medical Sciences
History of Medicine and the Biomedical Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeStudy of Sanitary Engineering
Academic title abbreviationmag. sanit. ing.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-14
Parallel abstract (English)
This paper presents the person and the work of Zvonimir Maretić, Doctor of Internal Medicine and Infectious Diseases, in all the areas of his dedicated work. From classical grammar school through medical school, to a medical specialist of a broad worldview and ideology, he climbed to the highest branches and the top of both, Croatian and international medicine, which has earned him the highest epithets of both the medical and the health professions, exploring beyond the scope of possibilities and turning his hobbies into serious work with the tendency of treatment and concern for the health of man and his environment, the discovery of new drugs and progress in general. He has travelled extensively. More due to his work than privately, conveyed his vast experience and knowledge in many parts of the world. In the Croatian educational system he holds a prominent role as a lecturer at the Faculty of Medicine in Zagreb and Rijeka. In many ways he has liked to be the first. To discover and to create. To explore, record and to document. Putting it in simple terms, he has liked to write history with his expertise and scientific work. Although generally appreciated, the work of Zvonimir Maretića, the pioneer of infectious diseases and tourist medicine in Croatia, has been insufficiently studied and known. This paper, based on the analysis of the scarcely published literature, and primarily on the previously unused family archives and interviews with family members, seeks to correct an unjustifiable neglect of the scientist who was the first in Europe to prepare a serum against the bite of the black widow and with it, as well as preparing a serum against weever fish bites and his other works, he gained international reputation and recognition. Sometimes it seems that people are literally closing themselves within the framework of their capabilities, knowledge and their profession, but Zvonimir Maretić was an adventurer eager to climb beyond all the limits of science.
Parallel keywords (Croatian)Zvonimir Maretić turistička medicina latrodektizam crna udovica
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:166082
CommitterBosa Licul