undergraduate thesis
Promjena koncentracije cinka u jetri štakora nakon preopterećenja željezom u modelu eksperimentalnog autoimunog encefalomijelitisa

Filip Cindrić (2016)
University of Rijeka
Faculty of Medicine
Department of Chemistry and Biochemistry