master's thesis
Načini motivacije djece za brigu o oralnom zdravlju

Barbara Glazer (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za dječju stomatologiju
Metadata
TitleNačini motivacije djece za brigu o oralnom zdravlju
AuthorBarbara Glazer
Mentor(s)Danko Bakarčić (thesis advisor)
Abstract
Zdravlje zubi i prevencija karijesa u ranoj dječjoj dobi je najznačajniji čimbenik oralnog zdravlja u kasnoj životnoj dobi. Suvremena koncepcija oralnog zdravlja vezano za kvalitetu života razvila se tek u posljednih nekoliko desetljeća. Stanje u Hrvatskoj pokazuje visoku prevalenciju karijesa kod djece školskog uzrasta što ukazuje na potrebu za promjenama. Motivacija roditelja i djece da mijenjaju svoje navike u smjeru zdravog života je vrlo složen i kontinuiran proces. U radu su po poglavljima prikazane smjernice po kojima bi se djelovalo. To je prije svega organiziran sustav edukacije trudnica, roditelja, djece i ostalog pućanstva o važnosti redovne oralne higijene, zdrave ishrane, stomatološkog pregleda i odgoja. U Hrvatskoj i svijetu sve više se radi na proširenju zdravstvenog odgoja u vrtićima i školama uz razvoj praktičnih vještina, što bi zasigurno povećalo svijest za očuvanje zdravlja. U radu se govori o rastu i razvoju djeteta od začeća do doba adolescencije. Obrađuju se tipovi ponašanja djece u ordinaciji. Problemi nesuradnje i straha mogu se savladati dobrim tehnikama komunikacije. Uz veliki trud i predanost stomatološkog tima, ordinacije za djecu mogu postati mjesta za igru i učenje, gdje djeca vole doći i osjećaju se sigurno. U radu se obrađuje projekt proveden u osnovnim školama grada Rijeke koji je imao za cilj ustanoviti prevalenciju karijesa i status oralnog zdravlja kod učenika prvih razreda. Rezultati su pokazali visoku karijes prevalenciju (78%). Oralno zdravlje i frekvencija odlazaka doktoru medicine nisu zadovoljavajući. To ukazuje da su preventivni zdravstveni programi dobro došli u svim sredinama, no da je potrebno poraditi i na drugim segmentima npr. zakonskim, koji bi usadili obavezu redovitog odlaska stomatologu.
Keywordsmotivation oral health tooth decay education
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za dječju stomatologiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Dental Medicine
Children's and Preventive Dental Medicine
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeDental Medicine
Academic title abbreviationdr. med. dent.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015
Parallel abstract (English)
Dental health and the prevention of dental caries in the early childhood are the most important factors for oral health later in life. Modern concept of oral health related to the quality of life has developed in the last few decades. The situation in Croatia shows a high prevalence of dental caries in children of school age, which indicates the need for a change. The motivation of parents and children to change their habits in the direction of a healthy lifestyle is very complex and continuous process. The paper presents through chapters the guidelines by which to act. This refers primarily to the organized system of education of pregnant women, parents, children and other population about the importance of regular oral hygiene, healthy nutrition, dental examination and education. Expanding health education in kindergartens and schools together with the development of practical skills is becoming more and more important in Croatia and worldwide, all in order to increase the awareness of health protection. The paper deals with the growth and development of a child from a conception to adolescence and it presents different types of children's behavior in the dental office. The problems of non-cooperation and fear in children can be managed through good communication techniques With a great effort and commitment of a dental team, children's dental offices can become places for playing and learning, where children love to come and feel safe. This paper further discusses the project carried out in primary schools of the city of Rijeka, which was aimed to estimate the prevalence of dental caries and oral health status of the first grade students. The results show high caries prevalence (78%). Oral health and the frequency of dental office visits are not satisfactory. This suggests that preventive health programs are welcome in all areas. but that it is necessary to work on other segments, e.g. legal, which would instill an obligation of regular dental visit.
Parallel keywords (Croatian)motivacija oralno zdravlje karijes odgoj
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:811320
CommitterBosa Licul